Πρεσβεία της Ελλάδας στη Χάγη – Embassy of Greece in the Hague

Για προξενικά θέματα (πιστοποιητικά, διαβατήρια, πληρεξούσια,  στρατολογικά θέματα,  θεωρήσεις υπογραφών, δηλώσεις γεννήσεων  κλπ) παρακαλούμε τηλεφωνείτε στο 070 – 3621780 από 13:30 έως 15:00 ή στείλτε mail στο

grcon.hag@mfa.gr

Πριν επικοινωνήσετε, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προξενικού Γραφείου:
http://www.greekconsulate.tk

ή στο https://sites.google.com/site/greekconsulatenl/

********************************************************************************

For consular matters (passports, legalisations, certificates, military duty, birth declarations etc) please call 070 – 3621780
from 13:30 to 15:00 or send an email to

grcon.hag@mfa.gr

Before contacting us, please visit the Consular Office’s website:

http://www.greekconsulate.tk

********************************************************************************

Άλλες υπηρεσίες – Other Offices

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων – Office of Economic and Commercial Affairs
Tel: (003170) 3561199

FAX:(003170) 3615747

email: ecocom-hague@mfa.gr

 

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας – Pers- en Communicatiebureau – Press and Communication Office

Address: Amaliastraat 1, 2514JC, Den Haag.

Tel: 070-3652343

e-mail: press@greekembassy.nl

Posted in Uncategorized | Comments Off